Què ofereixo

Coaching

pexels-photo-697662Procés d’acompanyament personal que té per objectiu la millora orientada a la superació de situacions de dificultat així com a l’assoliment de reptes, tant a nivell personal, professional com d’equips de treball o d’organitzacions. Treball centrat en el present i orientat al futur en la descoberta de les pròpies competències per trobar respostes als objectius plantejats.

  • Coaching d’equips professionals i quadres directius
  • Coaching personal i professional
  • Coaching per la millora de l’acció social i educativa

Supervisió d’equips professionals

people-woman-coffee-meetingEls equips són el nucli propulsor dels projectes i les entitats del tercer sector. La pràctica de la supervisió permet cuidar els equips, acompanyar-los en la reflexió de la seva pràctica professional i generar així espais de construcció, autocura, desenvolupament i millora de les competències així com de la  vivència del rol i exercici professional.

  • Supervisió d’equips de la intervenció social i educativa
  • Promoció de la millora, enfortiment i apoderament dels professionals en relació amb el seu rol, sentit i pràctica professional
  • Construcció d’espais de seguretat, protecció i autocura pel benestar professional i dels equips de treball
  • Espais de reflexió de la pràctica educativa des de la dimensió i gestió emocional

Coaching i creació d’espais transformadors.

bombetaEstimular la curiositat i la inquietud del i la jove per assumir el repte de conèixer-se i prendre el control i la responsabilitat de la seva vida. Procés d’acompanyament, apoderament i pressa de consciència per tal d’afavorir la descoberta i desenvolupament de les capacitats, anhels i reptes treballats en el seu procés educatiu.

En els processos d’autoconeixement i connexió amb nosaltres mateixos, trobem les oportunitats per mirar-nos per dins, afrontar-nos a les nostres pors i inseguretats i avançar,  descobrir capacitats adormides i generar els canvis que fan emergir el nostre potencial i aportar així allò més genuí, el millor de nosaltres, al nostre projecte vital.

  • Coaching i espais de transformació, oportunitats i apoderament dels i les joves atesos a les organitzacions del Tercer Sector Social
  • Treball de responsabilització  per tal de generar confiança i seguretat en el propi jove a l’hora d’abordar els reptes i objectius que li han de permetre abordar les seves dificultats, conflictes i carències i dirigir així la seva pròpia vida